Synetic bouwt op Laravel als open source development agency

Bouwen op de schouders van reuzen

Synetic is als open source development agency bijzonder bewust van de voordelen van het gebruik van openbare broncode. Dagelijks werken zij en leunen zijn op de kracht van het populaire Laravel framework. Zoals account manager Ilja Munsterman aangeeft bij de toetreding van Synetic tot de DLF:

"Wij bouwen elke dag op de schouders van reuzen. Door code en tijd te contribueren aan verschillende projecten die wij gebruiken, helpen wij deze projecten een beetje beter te maken. Dit doen we op vele manieren, waaronder het actief steunen van de DLF."


Door de steun wil Synetic de Laravel gemeenschap in bredere zin laten groeien. Ze wakkeren graag de kennisuitwisseling tussen developers (en derden) aan én stimuleren de verdere professionalisering en marketing van Laravel. Want dat Laravel zo'n enorm krachtig platform biedt voor webapplicaties mag alleen maar bekender worden, zodat meer bedrijven er van kunnen profiteren.

Laravel wordt regelmatig gebruikt voor maatwerk projecten

Voor maatwerk projecten is Laravel het standaard framework van Synetic en deze keuze wordt breed gedragen onder alle developers. Omdat het snel, efficiënt, leesbaar en veilig is. Ilja: "Door dit in de kern van ons product te verankeren, kunnen we betere functionaliteit met onze klanten samen maken."

De keuze tussen zelf alles ontwikkelen of voortborduren op Laravel was een belangrijk keuze voor het bedrijf uit Haarlem. "Een drietal jaren geleden stonden wij voor de keuze om gebruik te maken van een framework als Laravel of geheel alles als maatwerk te ontwikkelen. De keuze voor Laravel was een logische en juiste tot op de dag van vandaag."

Het juiste framework voor ieder project

Bij het bedrijf wordt echter niet alléén Laravel gebruikt. "Voor content rijke sites gebruiken wij het Drupal CMS, voor grotere webshops vaak Shopware en voor maatwerk webapplicaties dus Laravel. Wij zijn van mening dat het niet verstandig is als leverancier om elk probleem met een hamer te lijf te gaan, en hebben daarom een rijke set van tools in onze gereedschapskoffer om een business probleem op de juiste manier om te zetten tot een oplossing voor en met de klant."

Zodoende maakt Synetic per klant een gerichte keuze en dat is alleen maar aan te prijzen en in het voordeel van de klant. Wij als DLF juichen dit toe. Welkom Synetic!