Stichting Laravel Nederland gaat gebruik van Laravel promoten

Stichting Laravel Nederland (Dutch Laravel Foundation) is officieel gelanceerd. Deze door de bedenker van het Laravel PHP Framework Taylor Otwell goedgekeurde foundation gaat het gebruik van het open source framework Laravel in Nederland promoten onder opdrachtgevers en de kennisdeling tussen Laravel developers bevorderen.

Stichting Laravel Nederland heeft als missie onder meer de promotie van Laravel op zakelijke events, het organiseren van community events ten behoeve van kennisuitwisseling en marketing/pers/pr-activiteiten. Het oprichten van de stichting vloeit voort uit de behoefte om het merk en framework Laravel professioneel in de markt te vertegenwoordigen. Aangezien Laravel open source is en geen eigendom is van een commerciële partij, was het niet mogelijk om onafhankelijk te communiceren vanuit het merk Laravel. Daarom voorziet de stichting nu in die behoefte van onafhankelijke communicatie. Tot op heden lag de promotie van Laravel alleen bij bedrijven die het framework gebruiken.

'Concurrenten slaan handen ineen'

Michel van Velde, community manager van Stichting Laravel Nederland: "Het interessante aan deze stichting is dat concurrenten uit de Laravel community de handen ineenslaan om samen te werken. Niet alleen in PR maar ook in kennisdeling en bijvoorbeeld het organiseren van hackathons en C-level meetings. Het uiteindelijke doel van de stichting is om het marktaandeel van Laravel in Nederland te vergroten."

"De vraag naar onafhankelijke professionele ondersteuning op het gebied van pers & PR groeide vanuit de Laravel community. Alhoewel de vraag naar Laravel groot is en merken als Ticketswap, Yahoo en Toyota Laravel reeds gebruiken vindt Laravel zijn weg naar de pers nog niet genoeg. Stichting Laravel Nederland kan nu ook een bescheiden vuist maken ten opzichte van de closed source commerciële bedrijven die met behulp van marketing, pers & PR en events nog een dominante rol spelen in het landschap van frameworks."

Robert Verboon, voorzitter van Stichting Laravel Nederland: "Samen met vooraanstaande bedrijven uit de Laravel community zijn we gaan kijken hoe we aan deze vraag konden voldoen. Onafhankelijkheid bleek daarin een key ingredient. Daarom is er besloten om een stichting op te richten en met gezamenlijk budget onafhankelijk pers en pr-activiteiten te ondernemen en events te organiseren."

Interesse vanuit het buitenland

De Dutch Laravel Foundation is een uniek initiatief in de Laravel wereld en wordt nauw gevolgd vanuit meerdere landen. Er is reeds interesse getoond vanuit Engeland, Frankrijk, Portugal en België om het concept over te nemen. Bij de start hebben 7 bedrijven zich aangesloten bij Stichting Laravel Nederland en de verwachting is dat dit voor het einde van het jaar zal groeien naar minimaal 35 bedrijven. Bedrijven, ZZP'ers en ontwikkelteams die met Laravel werken kunnen vanaf nu lid worden.

Het bestuur van de Dutch Laravel Foundation bestaat uit Robert Verboon, Michel van Velde, Robert Horsmans, Matthijs van Schendelen en Ruud Schaaphuizen.