Beter samenwerken door de slimme begeleiding van de TeamFlow app

Samenwerken is een leerproces, met uitdagingen, vallen en opstaan leren we het steeds beter. Een goede feedback loop is daarin essentieel. Met dit in gedachte hebben Flow Concepts en Vormkracht10 de handen in één geslagen en een SaaS app ontwikkelt die de teams beter laat samenwerken.

De TeamFlow app is een effectieve tool om de positiviteit, de creativiteit, werkgeluk en de prestaties van je team te verbeteren.

Opdrachtgever

Flow Concepts

Wetenschappelijke onderbouwing

Een goed idee tot leven wekken begint bij een goede onderbouwing. Het unieke van deze tool is het wetenschappelijk gevalideerde Teamflow Model waarin onderlinge verbanden tussen variabelen inzichtelijk worden. Hierdoor kunnen teamleden gezamenlijk verbeteracties of interventies toepassen die zullen leiden tot een gezonder en productiever samenwerkingsklimaat.

Wat is TeamFlow?

TeamFlow is een wetenschappelijk onderbouwde methode (1) voor het creëeren van 'flow' binnen een team of organisatie.

Teamflow is het moment waarin alle teamleden volledig opgaan in de samenwerking aan een voor hen betekenisvol en uitdagend gemeenschappelijk doel. Ze hebben hebben daarbij het gevoel de situatie meester te zijn en beoordelen de samenwerking achteraf vaak als moeiteloos en voortvarend.

Doorlopend beter samenwerken

De app is volledig gericht op het doorlopende proces dat hoort bij het beter leren samenwerken. Idealiter wordt iedere 4 tot 6 weken een online en interactieve TeamFlow meting uitgevoerd, waardoor er een duidelijke ontwikkeling te zien is in de wijze waarop de belangrijke factoren en scores zich ontwikkelen.

Ieder teamlid kan het op zijn gewenste moment invoeren binnen de gestelde deadline.

Wanneer alle resultaten binnen zijn, is er inzicht in de team scores, de ontwikkeling daarvan en worden de verschillen duidelijk door een standaarddeviatie. De app begeleid gebruikers in het lezen van de scores.

Slimme tips door het algoritme

Doordat de TeamFlow app na één of meerdere metingen alle variabelen verzameld en nauwkeurig bijhoud, kan het door een slim algoritme bepalen welke acties een team moet gaan uitvoeren om de TeamFlow score te optimaliseren. Het uiteindelijke doel om beter te leren samenwerken komt zodoende niet alleen dichterbij, maar wordt ook inzichtelijk en visueel gemaakt en zorgt vervolgens voor heldere verbeteracties.

Volledig gerealiseerd in Laravel

De app is volledig gebouwd met een Laravel back-end, aangevuld met Vue.js & InertiaJS voor een dynamische front-end.

De grote voordelen van Laravel tijdens de ontwikkeling komt tot uiting in de kracht van de achtergrondprocessen (via jobs & queue management) die ervoor zorgen dat complexe taken op de achtergrond kunnen worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker hier last van heeft.

Tevens zorgt Laravel al direct bij de start voor een solide en veilige basis door te voorzien in de terugkerende functionaliteiten zoals database management, authenticatie en een API waardoor onze developers zich direct op de unieke functionaliteiten van de applicatie konden richten.


Referenties

1. van den Hout, J. J., & Davis, O. C. (2019). Team flow: The psychology of optimal collaboration. Springer Nature.