De recyclingsindustrie digitaliseren met Laravel

Toen 23G in opdracht van een metaalrecyclingbedrijf het geheel van werkzaamheden zijn gaan optimaliseren kwamen we erachter dat er vrijwel geen software is die specifiek gericht is op de werkzaamheden die plaatsvinden in een recyclingbedrijf. Dit resulteerde in de vraag hoe je ervoor zorgt dat het bedrijfsproces van opdracht tot facturatie soepel verloopt en volledig digitaal is?

Opdrachtgever

ReCirculo

In nauwe samenwerking met een aantal recyclingbedrijven die graag mee wilden denken hebben we ReCirculo ontwikkeld. In ReCirculo komt het hele bedrijfsproces van een recyclingbedrijf samen. Van de werkzaamheden van een administrateur tot die van de chauffeur, en van de werkzaamheden van de keurmeester tot die van de weegbrugmedewerker. In ReCirculo worden alle rollen die het bedrijfsproces sturen inzichtelijk en digitaal weergegeven

ReCirculo is volledig opgezet met Laravel en Vue.js en alles draait volledig schaalbaar en veilig in de cloud van AWS. Verschillende branchespecifieke systemen zijn te koppelen. We ontwikkelden onze eigen hardware voor weegbruggen waarmee weegdata en foto’s direct in het pakket terechtkomen. Je kunt zelfs gemakkelijk en veilig de facturatie en betalingen doen omdat ReCirculo met verschillende boekhoudpakketten koppelt.

Met de software kunnen recyclingbedrijven eenvoudig hun bedrijfsproces digitaliseren en het overzicht behouden. Geen rondslingerende papieren, post-its en slecht werkende systemen meer. Met ReCirculo heb je alles in eigen hand.

Laravel

Het Laravel framework heeft enorm geholpen met het snel en efficiënt ontwikkelen van een robuuste applicatie. Daarnaast is het eenvoudig in staat om met de grote hoeveelheid data om te gaan die de recyclingbedrijven in de applicatie opslaan. Ook hebben we diverse koppelingen gemaakt met andere softwarepakketten. Door gebruik te maken van het Laravel framework was dit eenvoudig te realiseren. 

Naast het gebruik van Laravel hebben we verschillende services gebruikt van AWS, zoals Beanstalk, RDS, ElasticCache, en Site-2-Site VPN voor het koppelen van weeghardware, camera’s en cashmachines. 

Technische specificaties

  • Volledig gebouwd in Laravel

  • UX gebaseerd op processen uit de praktijk

  • Combinatie van hardware en software met AWS IoT

  • Maatwerk koppelingen met branchespecifieke pakketten